İlahi İndir, Bedava Dini Programlar ve Bayram Mesajları

câmiye girince salât ü selâm

“Sizden biriniz mescide (câmiye) girince peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e salât ü selâm etsin ve

(Allâhümme iftah lî ebvâbe rahmetike)

Yâ Allah! Bana rahmetinin kapılarını aç, desin. Mescidden çıkınca da:

(Allâhümme es elüke min fadlike)

Yâ Allah! Ben senin fazl u kereminden ihsân buyurmanı istiyorum, desin”

Alkamî diyor ki:

Bu hadîs-i şerîfe göre mescide girerken ve çıkarken bu emr-i Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e ittibâ mendubdur. Girerken rahmetin, çıkarken fazlın tahsis buyurulması şundandır. Zîra Mescide giren kimse Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına yaklaştıran ona vesîle olan ibâdetle iştigal ediyor. Ona münasip olan rahmeti zikretmektir, çıktığı zaman ise yeryüzünde Allah’ın rızkını arayacaktır. O halde ona münasip olan da Cenâb-ı Hakk’ın fazlını zikretmektir.

Ebu Davud, İbn-i Mace

Cum, Mayıs 18 2018 » cepte imsakiye

Yorum yap. Düşüncelerini paylaş.