İlahi İndir, Bedava Dini Programlar ve Bayram Mesajları

Mülk Sûresinin Fazileti

İbn Mesud (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber ( s.a.v) şöyle buyurmuştur. “Mülk Sûresi kabir azabına manidir”. (Hâkim, Ebu Naim. Bu hadis sahihtir.)

more... »

Sal, Mayıs 22 2018 » Surelerin Faziletleri » No Comments

Bakara Sûresinin Fazileti-2

Ebu Mes’ud el-Bedrî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; “Kim bir gecede Bakara Sûresi’nin son iki âyetini okursa ona yeter” (Buhârî, Müslim)

more... »

Cts, Mart 24 2018 » Surelerin Faziletleri » No Comments

Bakara Sûresinin Fazileti

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v): “Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, çünkü şeytan, içinde Bakara Sûresi okunan evlerden nefret eder” buyurdu (Müslim)

more... »

Cum, Mart 23 2018 » Surelerin Faziletleri » No Comments

Kehf Sûresinin Fazileti-2

Ebu Saîd el-Hudrî (r.a) anlatıyor: Hz.Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Cuma günleri kim Kehf Sûresi’ni okursa onun için iki cuma arası aydınlanmış olur”. (Hâkim, Beyhakî. Bu hadis sahihtir.)

more... »

Cts, Aralık 23 2017 » Surelerin Faziletleri » No Comments

Kehf Sûresinin Fazileti

Ebu’d-Derdâ (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur. “Kim Kehf Sûresi’nden on âyet ezberlerse Deccal’dan korunmuş olur”. Bir başka rivayette ise “Kehf Sûresi’nin sonundan okursa” buyrulmaktadır (Müslim)

more... »

Sal, Aralık 19 2017 » Surelerin Faziletleri » No Comments