İlahi İndir, Bedava Dini Programlar ve Bayram Mesajları

Kehf Sûresinin Fazileti

Ebu’d-Derdâ (r.a) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur.
“Kim Kehf Sûresi’nden on âyet ezberlerse Deccal’dan korunmuş olur”. Bir başka
rivayette ise “Kehf Sûresi’nin sonundan okursa” buyrulmaktadır (Müslim)

Sal, Aralık 19 2017 » Surelerin Faziletleri

Yorum yap. Düşüncelerini paylaş.