İlahi İndir, Bedava Dini Programlar ve Bayram Mesajları

Hz. Mehdi Döneminde İslam Birliği Belgeseli

Avrupa’da İslam dininin büyüme hızı %142’lere ulaşmış durumda. Müslüman nüfusun sayısının yakın gelecekte daha da artacağı ve İslam’ın dünyanın en büyük dini haline geleceği tahmin ediliyor. Jeopolitik konumları nedeniyle İslam ülkeleri büyük bir güç olarak görülüyor. Ne var ki bugün kimi İslam ülkeleri arasında derin anlaşmazlıklar ve ihtilaflar bulunmakta. Hatta yakın geçmişte İran-Irak Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgali, Pakistan-Bangladeş Savaşı gibi Müslüman ülkeler arasında geçen savaşlar yaşandı. Bazı Müslüman ülkelerde ise halen etnik ve siyasi sorunlar nedeniyle iç savaş ve çatışmalar sürüyor. Sonuçta İslam dünyasında belirgin bir dağınıklık, başıboşluk, ihtilaf ve merkezi otorite eksikliği yaşanmaktadır. Oysa İslam’ın özünde bir dağınıklık ve başıboşluk değil, birlik vardır. Kuran’da, “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın…” (Al-i İmran Suresi, 103) ayetiyle Allah, tüm Müslümanlara tam bir birlik ruhu içinde hareket etmelerini emretmektedir. Dünya, bugün her yönden bu birliğe muhtaçtır: İslam birliğine… Belgeseli izlediğinizde İslam ahlakının dünyaya yayılacağı, insanların barışa ve güvenliğe kavuşacağı günlerin Allah’ın izni ile çok yakın olduğunu anlayacaksınız. Bu eser 7.714 kez incelendi.

Per, Şubat 19 2009 » Dini Belgeseller

Yorum yap. Düşüncelerini paylaş.