İlahi İndir, Bedava Dini Programlar ve Bayram Mesajları

Zilhicce Ayi Ve Orucunun özellikleri

ZİLHİCCE ORUCU
Büyük İslam alimlerinden biri diyor ki;
Zilhicce ayının ilk 10 gününde oruç tutan bir kimseye Allah (c.c.) bu 10 nimeti bahşeder:
1- Ömrüne bereket verir.
2- Mal ve servetini arttırır.
3- Ailesini ve çoluk çocuğunu korur.
4- Kötülüklerini örter (affeder).
5- Sevap ve iyiliklerini kat kat arttırır.
6- Son nefeste canını kolayca alır.
7- Kabrini aydınlığa kavuşturur.
8- Amel terazisinde iyiliklerinin ağır basmasını sağlar.
9- Cehennem çukurlarına düşmekten kurtarır.
10-Cennetteki dereceleri yükseltir.
Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki:
Zilhicce’nin ilk 10 günü içinde bulunan arefe günü oruç tutan bir kimseye Allah 60 YIL oruç tutmuş gibi sevap yazar.Üstelikte Allah kendisini mutiler safına sokar.

Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki:
Allah katında en değerli ibadet, Zilhicce’nin ilk 10 günü yapılan ibadettir.Bu günlerin her birinde tutulan oruçlar bir yıllık oruca, her gecesinde yapılan ibadetler de KADIR GECESI işlenen ibadetlere denktir.

Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki:
Bir gün Musa Peygamber (a.s.), “Ey Rabbim!…”der.”Bunca dua ettim hiçbirini kabul etmedin.Söyle bana, sana nasıl ve ne zaman dua edeyim?” Bu soruya Yüce Allah (c.c.) şöyle cevap verir: “Ey Musa!..Zilhicce ayının ilk 10 günü, La ilahe illallah cümlesini söyle ki dileğini yerine getireyim.”

Bu defa Hz.Musa, “Ey Rabbim, o cümleyi bütün kulların söylüyor” der.Yüce Allah da kendisine şöyle cevap verir. “Ey Musa!..Zilhicce ayının ilk 10 günü içinde BIR defa , LA ILAHE ILLALLAH diyen kimsenin bu sözleri amel terazisinin bir kefesine, 7 kat gök ile 7 kat yer de diğer kefesine konulsa şüphesiz ki birinci kefe ağır basar.”

Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki:
Allah (c.c.) Adem peygamberi zilhicce ayının ilk 10 gününün birinci günü affetmiştir.İşte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c.) ufak-tefek günahlarını affeder.Allah (c.c.), Yunus Peygamberin duasını Zilhicce ayının ilk onunun ikinci gününde kabul ederek kendisini balığın karnından dışarı çıkarmıştır.Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin,bir yıl ibadet etmis gibi sevap kazanır.

Zilhicce’nin üçüncü günü Allah (c.c.) Zekeriya Peygamberin duasını kabul etti.Bugünde bir dilekte bulunanların dileğini Allah (c.c.) muhakkak yerine getirir.

Zilhicce’nin dördüncü günü İsa Peygamberin Doğduğu gündür.Bu günde oruç tutanlardan Allah (c.c.) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırır.O kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır.

Beşinci günü Musa Peygamberin doğum günüdür.Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur.

Altıncı günü Allah (c.c.), sevgili peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e hayır kapılarını açar.Bu günde oruç tutanlara Allah (c.c.) rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyen azaba uğratmaz.
Yedinci günü cehennem kapıları kapanır.Zilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmaz.Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir.

Sekizinci günü İbrahim Peygamber (a.s)’ın kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyduğu gündür..Bu günde oruç tutan kimseyeAllah (c.c.) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir. Dokuzuncu günü arefe ( İbrahim Peygamber (a.s.)’in oğlu Ismail’i kurban kesmesi gerektiğini anladığı) günüdür.Bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c.) geçis ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder.”Bu gün dininizi (islamiyeti) son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım” diyen Allah kelamı bugün inmiştir.

Nihayet Zilhicce ayının ilk onunun sonuncu günü (onuncu günü) de KURBAN BAYRAMI günüdür.bu günde kurban kesen kimsenin Allah(c.c.) kurbanın daha ilk kan damlası yere düşer düşmez, hem kendinin hem de çoluk çocuğunun ufak-tefek tüm günahlarını affeder.Yine bugünde bir mü’min karnını doyuran veya herhangi kimseye sadaka veren kimseyi Allah (c.c.) kıyamet günü bütün ahiret sıkıntılarından kurtulmuş olarak diriltir.Amel terazisinin sevap kefesi de Uhud Dağı gibi ağır çeker.

lütfen özel günleri iyi değerlendirelim

Cum, Ekim 7 2011 » Bağlantılar

Yorum yap. Düşüncelerini paylaş.